icon

Optimera Energilagring: En djupdykning i Innovativ teknologi för Stödtjänster

February 5, 2024

I takt med framstegen inom energiteknik har möjligheterna att optimera energilagring blivit en framträdande faktor för både producenter och konsumenter. Genom att lagra energi och erbjuda stödtjänster till elnätet öppnas dörrar för ökad lönsamhet och en mer hållbar energianvändning.

 

Balansera Elnätet för Ökad Lönsamhet

För att bibehålla stabilitet i elnätet måste produktion och konsumtion hållas i balans. Vid perfekt balans har nätet en frekvens på 50hz. Där frekvensen avviker aktiveras stödtjänster som snabbt tillför eller drar bort effekt från elnätet för att återställa och balansera frekvensen. Dessa tjänster, även kallade stödtjänster, utgör kärnan i att öka lönsamheten för energilagring.

 

Stödtjänsterna är uppdelade på olika marknader beroende på resursensegenskaper.

 

FCR-N (Frekvenshållningsreserv vid normaldrift)

Den reserv som agerar vid normaldrift mellan49,9 - 50,1 Hz. För dessa resurser krävs en längre uthållighet. Budad effekt ska kunna bibehållas under minst 1 h. Responstiden för dessa resurser är lite längre. Dvs startsträckan innan full effekt kan ges är upp till 3 min.

I denna kategori lämpar det sig bra att arbeta med Vattenkraft alt batterier med C-tal under 0,5.

 

FCR-D Ned (Frekvenshållningsreserv vid störning, för mycket produktion)

Den reserv som agerar då frekvensen på elnätet når 50,1 – 50,5Hz. Frekvensavvikelsen kan uppstå då mer energi produceras än vad samhället konsumerar. Då skapas ett överskott som behöver hanteras. Energilagring aktiveras genom att påbörja uppladdning. Budad effekt ska kunna bibehållas i 20 min och responstiden är något snabbare än för FCR-N.

För FCR-D Ned lämpar sig snabbare energilager med c-tal mellan 0,5-2. Energiproducenter som t.ex vattenkraft, solenergi eller vindkraft, kan även erbjuda att sänka sin utgående effekt.

 

FCR-D Upp (Frekvenshållningsreserv vid störning, för lite produktion)

Den reserv som agerar då frekvensen på elnätet når 49,9 – 49,5Hz. Frekvensavvikelsen kan uppstå då mindre energi produceras än vad samhället konsumerar. Då skapas ett underskott som behöver hanteras.Energilagring aktiveras genom att påbörja urladdning. Budad effekt ska kunna bibehållas i 20 min och respons tiden är något snabbare än för FCR-N.

För FCR-D Upp lämpar sig snabbare energilager med c-tal mellan 0,5-2. Energiproducenter som t.ex vattenkraft, solenergi eller vindkraft, kan även erbjuda att höja sin utgående effekt.

 

 

Lokal Frekvensmätning och Stödtjänster

Genom att utnyttja lokal frekvensmätning kan digitala analysverktyg avgöra optimala tidpunkter för att bistå kraftnätet. Detta koncept, känt som stödtjänster, fungerar som en jour där tjänsten på förhands säljstill exempelvis Svenska kraftnät. Anläggningar får betalt för att stå redo att antingen tillföra eller dra bort effekt från elnätet och därmed bidra till att upprätthålla balansen.

 

Flexibel Produktion och Molnbaserad Mjukvara

För energiproducenter som exempelvis vattenkraft öppnas möjligheter att reglera produktionen och öka lönsamheten. Genom möjligheten tillstyrning av produktionens uteffekt, kan energiproducentens effekt användas för stödtjänster. Genom att ha en aktör som kan hantera hela processen från budgivning till lokal styrning av produktionen, skapas en smidig och effektiv lösning.

Aire och den innovativa molnbaserade mjukvaran är hjärtat i systemet. Avancerade prognoser och närvaro på olika energimarknader möjliggör optimal prestanda för varje watt i energilagringen. Detta är en kraftfull uppgradering för att maximera lönsamheten och anpassa lagringslösningen efter specifika behov.

Genom aktiv handel med stödtjänster och kontinuerlig utvärdering av möjligheter på olika marknader strävar vi efter att optimera och säkerställa maximal lönsamhet för varje energilagringssystem. Möjligheterna är omfattande och ger användare friheten att anpassa sin energianvändning för ökad ekonomisk fördel och hållbarhet.